Coaching

15: Coaching och verktyg för att leva det liv du vill

Intervju med Anna Landegren, coach och ledarutvecklare på Det nya ledarskapet. Anna berättar om vad coaching är och hur du kan förhålla dig coachande till andra. Hon bjuder också på några av de verktyg hon använder i sitt arbete.

Read More