Fråga Marika #8 Om att vara och att göra

Har du också fastnat för distinktionen mellan att vara och att göra? I det här avsnittet fördjupar vi oss i de två begreppen – hur de hänger ihop och hur vi kan använda dessa tillsammans för att skapa mer kraft, lust, medmänsklighet och kreativitet. Till avsnittet finns också ett reflektionsunderlag:

Reflektionsunderlag Att vara – Att göra

Bild Tealpodden Reflektionsunderlag Att vara - Att göra

 Tealpoddens Reflektionsunderlag Att vara – Att göra

Marika Ronty i Tealpodden
Marika Ronty i Tealpodden