Fråga Marika #7: Kvanttänkande

I säsongens första avsnitt sitter vi ner med Marika Ronty – regelbunden gäst i podden – och samtalar om Danah Zohar. Danah är en inspirationskälla till Marikas arbete om ledarintelligens, och det blir ett samtal som spänner över ämnen som kvanttänkande, våra olika intelligenser, hur vi kan lyssna till våra behov och mikropauser.

Vill du använda avsnittet som grund för fortsatt reflektion så finns ett diskussionsunderlag att ladda ner här:

Reflektionsunderlag Kvanttänkande

Tealpoddens reflektionsunderlag Kvanttänkande

Tealpoddens reflektionsunderlag Kvanttänkande