9: Vad säger forskningen om teal?

Intervju med Alicia Medina, filosofie doktor i företagsekonomi vid Umeå universitet.

Alicia driver ett svensk forskningsprojekt kring progressiva organisationsformer och har intervjuat mer än 300 personer som arbetar på nya sätt. Hon delar med sig av konkreta exempel från företag som Studsvik, Svenska Retursystem, Jayway och menar att vi inte behöver leta så långt bort för att hitta inspirerande exempel.

Att makten kommer att behöva distribueras ut i organisationerna är det inte längre någon fråga om. Inte heller hur lång tid det kommer att ta – max 10 år till ”command and control” är ett minne blott.

Och att teal inte är en organisationsform utan en filosofi om människors lika värde.