8: Tenant & Partner tog bort chefer och befattningar

Intervju med Torbjörn Eriksson, VD.

2015 var året som konsultbolaget Tenant & Partner var på topp. Men Torbjörn och en av grundarna kände ändå att någonting skavde. Det var välorganiserat och funktionellt men de stela processerna skapade silos, administration och intern konkurrens. Torbjörn vaknade en morgon med känslan att det borde kunna göras annorlunda.

”Vi borde ändra på precis allt. Tänk dig barn som leker i trädgården där livsenergin flödar, de glömmer tiden och att det är middagsdags. Barnen skrattar, gråter, blir sams, allting samtidigt. De är i en ostoppbar energi. Och någonstans i livet har vi tappat bort den här energin och glädjen. Vår vision är att få vara i vår fulla kraft, vara vårt hela jag och se vad som händer när vi inte begränsar människor med dumma regler utan var och en är fri att utvecklas. Det var grundtanken: hur får vi fram kraften i varje individ?”