59: Moget ledarskap

Varför handlar så lite managementlitteratur om hur mognadsgrad hänger ihop med framgång som ledare? Den frågan ställde sig Erik Waesterberg och skrev boken Moget ledarskap – är det du eller ditt ego som styr.

I det här avsnittet ger Erik sin syn på mognadsutveckling och hur han använder coachning och självreflektion som sätt att nå djupare inom sig själv.

Vi pratar om egot, om observationsjaget och om det ofta korta tidsfönstret som ger dig tillfälle att agera så som du verkligen vill agera. Och får höra när Erik ger Maria en snabb coachning i vad som senast triggade henne. 

I avsnittet refererar vi tillbaka till avsnittet om IDG och avsnitten om Vertikal vuxenutveckling som du hittar här:

Inner Development Goals

Vuxenutveckling Del 1

Vuxenutveckling Del 2

Vuxenutveckling Del 3