57: Rigga organisationen för CSRD

CSRD, ett direktiv från EU om hållbarhetsrapportering. Vad är det som är kittlande med det? Johanna Brunge Grant, klimatstrateg och konsult inom CSRD från Trivector kommer till Tealpodden och berättar om paradigmskiftet som CSRD innebär.

Hållbarhet kommer få samma status som finansiell redovisning – sug på den!

Från vår sida är vi också väldigt nyfikna på vad det kan finnas för nya möjligheter för samarbete, organisatoriska förändringar och förflyttning av mandat ut till team. Eftersom direktivet fokuserar på VAD, inte på HUR så finns alla möjligheter att på många plan förändra sin organisation till det bättre.

Lyssna på vilka möjligheter CSRD kommer med.