50: Systemisk utveckling del 2 – Levande system

Det här är den andra och sista delen av intervjun med Marika Brandt Brune och Daniel Eek – om systemiskt synsätt på organisationer.

Marika är psykolog och organisationsanalytiker och driver Go Beyond Consulting. Daniel Eek är biolog och har mångårig erfarenhet som ledare inom olika myndigheter. Tillsammans jobbar de med vad de kallar för systemisk coachning och systemisk utveckling.

Alla tillhör system, oavsett vi vill eller inte. För att förstå ett systems krafter och hindrande krafter så kan vi gränsa av systemet och titta på olika delsystem.

I den här delen pratar vi om

 • Att våga uttala det som sker i rummet
 • Svårigheten med rollskiftet i en ledningsgrupp
 • Strukturer och varför Daniel är rabiat emot
 • När vill vi och när vill vi inte ta ansvar
 • Ta vara på våra inneboende krafter och instinkter
 • Lekfullhet och nyfikenhet som mänskliga behov
 • Hur mycket bättre vi skulle må om vi skulle tillåta det cirkulära tänkandet sida vid sida med det linjära tänkandet
 • För att motverka systemblindhet – fråga de nyanställda vad de ser i systemet
 • Tar du in feedback så agera på den, annars är du körd!
 • Att man som systemisk coach kommer in när andra modeller och metoder har visat sig inte fungera
 • Hur vi håller oss levande som system och jobbar med, inte mot, det som sker