49: Systemisk utveckling del 1: Strukturer och mänskliga system

I det här avsnittet fördjupar vi oss i det systemiska synsättet på organisationer. Marika Brandt Brune och Daniel Eek jobbar med att coacha och utveckla organisationer. Vi pratar om hur strukturer och mänskliga system påverkar varandra, hur vi kan frigöra kraft genom att fokusera rätt och sprida makt. Och hur vi lär oss av naturens komplexa, adaptiva system. 

Samtalet är uppdelat i flera avsnitt. Detta är del 1. 

Vill du komma i kontakt med Marika och Daniel hittar du dem här: https://www.gobeyond.se/