43: Storskaligt kreativt samarbete

Vad är en lärande organisation och hur kan vi främja kollektivt lärande? Och hur kan vi kombinera styrning och samordning utan att kväva kreativitet? Forskaren Aron Schoug intresserar sig för de här frågorna och delar i det här avsnittet med sig av sina forskningsresultat och erfarenhet i området.

Det här är del 2 av 2 avsnitt. Vi pratar om storskaliga kreativa samarbeten, som exempelvis teater- eller it-projekt, teknikutveckling eller innovation. Utifrån Arons forskning får vi med oss användbara begrepp för att fundera kring hur kreativt arbete kan kombineras med styrning och samordning.

Arons avhandling finns här:

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1634129