42: Kollektivt lärande och lärande organisationer

Vad är en lärande organisation och hur kan vi främja kollektivt lärande? Och hur kan vi kombinera styrning och samordning utan att kväva kreativitet? Forskaren Aron Schoug intresserar sig för de här frågorna och delar i det här avsnittet med sig av sina forskningsresultat och erfarenhet i området.

Det här är del 1 av 2 avsnitt. Här pratar vi om kollektivt lärande och lärande organisationer – något som de flesta vill ha, men har svårt att sätta fingret på vad som behövs för att det ska fungera.

Arons avhandling finns här:

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1634129