38: Verktyg för teamdialog och psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet är ett begrepp många pratar om, men hur gör man egentligen för att komma dit? Vi har träffat Ulla Osterman som tagit fram verktyget Orangino Work. Hon berättar om hur man genom ett faciliterat samtal med både djup och glädje ger avtryck i ett teams psykologiska trygghet.

I samtalet nämner vi bl a följande personer och forskningsområden:

  • Daniel Kahneman som skrivit boken Tänka snabbt och långsamt 
  • Edgar Schein som forskat om organisationskultur och värderingar
  • Simon Sinek som pratat om viken av ett ”why”