33: Inner Development Goals med Kristian Stålne

Kristian Stålne är forskningsledare för Inner Development Goals – ett ramverk som fokuserar på inre utveckling. Vi pratar om ramverket, hur det kommit till och varför det är viktigt.

Vill du hjälpa till i projektet? Missa då inte att svara på enkäten som vi nämner i avsnittet – senast 15 februari – den finns på https://www.innerdevelopmentgoals.org/