30: Trauma Informed Leadership med Marika Ronty och Kirsti Gjellan

Trauma Informed Leadership – ett område som vuxit sig stort globalt men som det inte pratats jättemycket om i Sverige. Marika Ronty och Kirsti Gjellan berättar om hur trauma – eller känslomässiga sår – påverkar en arbetsplats. Och varför är vi betjänta av att känna till hur trauman påverkar både individer och grupper.

I det här avsnittet går vi också igenom de mänskliga superkrafterna: att vara närvarande och att vara i relation. Om hur man alltid i första hand är medmännniska, sedan chef, medarbetare, kollega med mera.

Marika Ronty och Kristi Gjellan
Marika Ronty och Kirsti Gjellan om Trauma Informed Leadership