19: Teamutveckling

Intervju med Maria Wigenius Sjöberg från Partsrådet, om hur myndigheter jobbar med ett hållbart arbetsliv.

Partsrådets uppgift är att få till ett hållbart arbetsliv på myndigheter. Är välfungerande team själva grunden till det?

I det här avsnittet pratar vi om helhet, teamutveckling, att det inte händer av sig själv, kopplingen mellan individens och teamets utveckling och om allt detta är möjligt utan en chef.

Den bok Maria hänvisar till är Att skapa effektiva team av Susan A Wheelan