16: Nonviolent Communication

Intervju med empatitränare och medlare Kay Rung, som har undervisat i Nonviolent communication i många år.

Hur skapar vi en kultur på jobbet som funkar för fler? Hur etablerar vi goda relationer och ökar vår samarbetskompetens? Och hur samarbetar vi UTAN att utöva makt genom hot, krav och skuldbeläggning?

Nonviolent communication är en kommunikationsmodell som är användbar både när du pratar och när du lyssnar. NVC ger en struktur för den organisation som är intresserad av att främja samarbete och kommunikation.

Kay driver bokförlaget Friare liv och boken vi refererar till i avsnittet heter Nonviolent communication – ett språk för livet av Marshall B Rosenberg som förlaget ger ut på svenska.

Nonviolent Communication av Marshall B Rosenberg