14: Självstyre och samarbetsklimat

Intervju med Karin Tenelius på Tuff Ledarskapsträning.

Karin intresserade sig tidigt för självstyrande team och har flera gånger låtit arbetsgrupper få fullt mandat att agera. Som hon själv uttrycker det har hon ”samlat bevismateria för att det fungerar”. Hon har grundat Tuff Ledarskapsträning där man tränar ledare och hjälper organisationer att ställa om till självstyre.

Vårt samtal handlar om vilka fantastiska resultat man kan få när man ger mandat till en grupp, men också om att samarbetsklimatet är avgörande för att få det att fungera. Vi pratar om varför chefer ibland kan stå i vägen, och så får du veta vad Karin menar med Älghuvud.

Läs också Karins bok Mooseheads on the table – stories about self managing organizations in Sweden.