12: Helhet och meditation

Intervju med meditationslärare Pål Dobrin.

I det här avsnittet pratar vi helhet ur perspektivet meditation. Meditationslärare På Dobrin är medgrundare till nätverket Teal for teal Göteborg.

Han kan urskilja en medvetandeökning i samhället som möjliggör nya former av organisering som bland annat teal representerar. För hur ska individerna i en organisation kunna sätta sina egna löner, om man inte har sina egon i schack?

Pål har även spelat in en meditation till oss som lyssnar på Tealpodden: 20 minuter ”Vem är jag?”