1: Premiär! Vad är teal?

Tealpodden… men vad är teal? Teal är en organisationsfilosofi som konsulten Frederick Laloux tog fram i sin bok Reinventing Organizations från 2014.

Laloux namnger de olika paradigm som finns inom organisationshistorien med färger. Tankegången är att mänsklig organisation har utvecklats genom tiderna, och varje paradigm karaktäriseras av de genombrott som organisationer har gjort.  

I våra intervjuer kommer vi ofta in på, och hänvisar till dessa olika organisationsfärger. Det är inte alltid vi förklarar dessa, så därför vill vi lägga en kort förklaring här.

Röd – impulsivitet

En tidig form av mänsklig organisation är de som styrs av en stark ledare som använder rädsla och kontroll för att utöva sin makt. Tänk till exempel maffian. Denna typ av organisationer får etiketten röd.

Gul – konformistiskt

Genombrotten som behövdes för att komma till nästa nivå, den gula organisationen, var byråkrati och processer. De här organisationerna karaktäriseras av formella beslutsvägar (för att man ville komma ifrån den starka ledarens nycker) och fasta roller. Exemel på dessa är militären och andra typer av offentliga institutioner. 

Orange – prestationer

Vad kom sedan? Jo, de orange organisationerna. Där känner många av oss igen sig, då vi har levt med dessa ett bra tag där vi vill maximera vinst och tillväxt. Genombrottet var individen, och möjligheterna kom att klättra uppåt i hierarkierna, bara man visade sig bra nog. Man tänkte att individens drivkraft var lön och att stiga i graderna.

Grön – pluralistiskt

En organisationsform som uppkom efter detta är de gröna organisationerna, där genombrottet är att vilka gå bort från individen för att fokusera på grupp, gemenskap, värderingar och kundcentrering. Man har insett att ensam är inte stark.

Teal – självstyre, helhet, syfte

Och nu kommer alltså teal (som betyder turkos). Teal har tre genombrott: självstyre, helhet och syfte. Självstyre som i strävan efter att var och en är kompetent att bestämma över sitt eget arbete – inga chefer behövs. Helhet som i att man är välkommen till jobbet med hela sin mänsklighet, vi behöver inte spela några spel eller låtsas vara någon annan för att prestera, det går bättre utan fasader. Helhet betyder också full transparens av information för att var och en ska kunna fatta beslut grundade på korrekt fakta. Och syfte för att vi inte kan kontrollera och förutsäga framtiden, utan varje organisation utvecklas med dess medarbetare. 

Det är den sistnämnda som utgör det outtömliga ämnet som tealpodden handlar om.

En illustration över organisationsutveckling
En illustration över organisationsutveckling

Här är också en länk till en artikel som Fredrick Laloux skrivit om sin filosofi i tidningen Strategy & business.

Läs mer om de tre genombrotten i teal i avsnitt 2.