51: Dialog – lär dig tänka tillsammans

Leif GF Stenberg kommer till Tealpoddens studio och pratar om dialog. Leif har många års erfarenhet som organisationskonsult, coach och terapeut. Han är författaren bakom boken Öppna dörren till dialogens fyra rum — och lär dig tänka tillsammans. 

Vi pratar om dialog och de fyra rummen: 

  1. Fråga cirkulärt
  2. Synliggör tankemodeller
  3. Reflektera
  4. Lyssna
    Och att grunden till all dialog läggs i deltagarnas självinsikt.

Vi pratar om hur Leifs tankar har inspirerats av The human element. Vi pratar också om att gå från brainstorming till brainstilling och vilken skillnad vi vi vill uppnå när vi blickar framåt och vilken skillnad vi vill känna mot hur det varit förut. 

Förutom The human element och dess upphovsman Will Schultz, nämner vi i avsnittet också Peter Senge, FIRO, David Bohm och Susan Wheelan och Motiverande samtal, MI. 

Vill du komma i kontakt med Leif eller köpa boken Dialogens fyra rum, så hittar du honom på aktivorganisation.se